Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
7
• De SD-geheugenkaart is voorzien van een 
schuifje voor schrijfbeveiliging. Wanneer u het 
schuifje van de schrijfbeveiliging op LOCK zet, 
kunnen geen nieuwe gegevens worden 
weggeschreven naar de kaart, kunnen 
bestaande gegevens op de kaart niet worden 
gewist en kan de kaart niet worden geformatteerd 
door de camera of een computer. 
• De SD-geheugenkaart kan heet zijn als u de kaart onmiddellijk na gebruik van de 
camera verwijdert. 
• Verwijder de SD-geheugenkaart niet en schakel de stroom niet uit terwijl er gegevens 
op de kaart worden opgeslagen of aangesproken. Anders kunnen gegevens verloren 
gaan of kan de kaart beschadigd raken.
• Buig de SD-geheugenkaart niet en stel hem niet bloot aan hevige schokken. Houd de 
kaart uit de buurt van water en bewaar deze niet op een plaats met een hoge 
temperatuur. 
• Neem de SD-geheugenkaart niet uit tijdens het formatteren. De kaart kan hierdoor 
beschadigd raken en onbruikbaar worden. 
• Onder de volgende omstandigheden kunnen gegevens op de SD-geheugenkaart 
worden verwijderd. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor verwijderde 
gegevens 
1. als de SD-geheugenkaart verkeerd wordt gebruikt door de gebruiker. 
2. als de SD-geheugenkaart wordt blootgesteld aan statische elektriciteit of 
elektrische storingen. 
3. als de SD-geheugenkaart lange tijd niet is gebruikt. 
4. als de SD-geheugenkaart of de batterij wordt verwijderd terwijl er gegevens op de 
kaart worden opgeslagen of aangesproken. 
• Als de SD-geheugenkaart lange tijd niet wordt gebruikt, kunnen de gegevens op de 
kaart onleesbaar worden. Sla regelmatig een reservekopie van belangrijke gegevens 
op een computer op. 
• Nieuwe SD-geheugenkaarten moeten worden geformatteerd. Dit geldt ook voor 
SD-geheugenkaarten die in andere camera’s zijn gebruikt. 
• Let op dat door het verwijderen van gegevens op een SD-geheugenkaart, of door het 
formatteren van een SD-geheugenkaart, de originele gegevens niet volledig 
verwijderd worden. Verwijderde gegevens kunnen soms hersteld worden met behulp 
van commercieel beschikbare software. Indien u uw SD-geheugenkaart gaat 
weggooien, weggeven of verkopen, dan dient u ervoor te zorgen dat de gegevens op 
de kaart volledig verwijderd worden of dat de kaart zelf vernietigd wordt indien deze 
persoonlijke of gevoelige informatie bevat. 
• Het beheer van de gegevens op uw SD-geheugenkaart is volledig voor eigen risico. 
Andere voorzorgsmaatregelen
Schrijfbeveiliging
K-30_OPM_DUT.book  Page 7  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM