Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
88
Opnamef
uncties
4
De volgende items van de [A Pers.instelling 1-4] menu’s stellen u in staat 
om uw camera optimaal te gebruiken. 
Persoonlijke instelling van menu-items
Menu
Onderdeel
Functie
Pagina
A
1
1. LW-stappen
Stelt de aanpassingsstappen 
voor de belichting in.
2. Gevoeligheidsstappen
Stelt de aanpassingsstappen 
voor de ISO-gevoeligheid in.
3. Uitgebreide gevoeligheid
Vergroot het ISO-
gevoeligheidsbereik.
4. Bedrijftijd lichtmtr
Stelt de bedrijfstijd lichtmeter 
in.
5. AE-L met AF lock
Stelt in of de 
belichtingswaarde moeten 
worden vergrendeld nadat 
scherp gesteld is.
6. Kopp. AE en AF-punt
Stelt in of de 
belichtingswaarde en het AF-
punt in het scherpstelgebied 
als [Autom. lichtmeting] is 
ingesteld op [Meervlaks].
7. Opties Bulb (B)-modus
Bepaalt de handeling wanneer 
u op de ontspanknop drukt in 
p
 stand.
A
2
8. Volgorde bracketing
Stelt de volgorde in voor het 
maken van opnamen met 
Belichtingsbracketing.
9. Bracketing-in-één
Instellen of de drie beelden 
moeten worden gemaakt 
bij één keer ontspannen 
bij Belichtingsbracketing.
10. WB bij flitsen
Instellen van de witbalans 
bij gebruik van de flitser.
K-30_OPM_DUT.book  Page 88  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM