Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
90
Opnamef
uncties
4
A
3
20. Menulocatie opslaan
Stelt in of de laatste menutab 
die op het scherm wordt 
weergegeven, moet worden 
opgeslagen, en of deze 
opnieuw moet worden 
weergegeven wanneer de 
volgende keer de knop 3 
wordt ingedrukt.
21. Catch-in focus
Catch-In Focus opnamen is 
geactiveerd en de sluiter wordt 
automatisch ontspannen als 
er scherpgesteld is op het 
onderwerp en een manueel 
scherpstelobjectief bevestigd 
is.
A
4
22. AF-aanpassing
Maakt het fijn afstellen van uw 
objectieven met het autofocus 
systeem van de camera 
mogelijk.
23. Diafragmaring gebruiken
Bepaalt of de ontspanner kan 
ontspannen wanneer de 
diafragmaring ingesteld is op 
een andere positie dan s.
Reset pers.instellingen
Zet alle instellingen in de 
[A Pers.instelling 1-4] menu’s 
weer in standaardinstelling.
Menu
Onderdeel
Functie
Pagina
K-30_OPM_DUT.book  Page 90  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM