Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
91
Opnamef
uncties
4
Selecteren van de Juiste Opnamestand
Deze camera beschikt over verschillende opnamestanden, zodat u foto’s 
kunt maken die helemaal passen binnen uw visie op fotografie. 
De camera is uitgerust met de volgende opnamestanden. 
1
Draai de functiekiezer om de 
gewenste opnamestand in te 
stellen op de functie-indicatie.
Opnamestand
Kenmerken
Pagina
n
 (Auto Picture) stand
Selecteert automatisch de optimale 
opnamestand voor het onderwerp.
H (Scène)
Laat u de opnamestand kiezen uit 
verschillende scènestijlen.
Belichtingsstanden
(e/K/b/c/L/a/p)
Wijzigt de sluitertijd en diafragmawaarde, 
en maakt foto’s.
C
 (Movie) stand
Opnemen van een film.
A
 modi (B/C)
Maakt het mogelijk om opnamen te 
maken met de opgeslagen camera-
instellingen. Er kunnen maximaal twee 
instellingen worden opgeslagen.
Functie-indicatie
K-30_OPM_DUT.book  Page 91  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM