Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
95
Opnamef
uncties
4
1
Zet de functiekiezer op H. 
De camera schakelt over naar het H 
stand statusscherm. 
2
Druk op de knop M. 
Op het bedieningspaneel wordt het pictogram van de op dat moment 
geselecteerde opnamestand weergegeven. 
3
Selecteer [Scènemodus] met de 
vierwegbesturing (2345) 
en druk op de 4 toets. 
Het scherm voor keuze van de 
scènestand verschijnt. 
De flitser is gedeactiveerd in K, d, A, Z, y, U, n, en E standen. 
Om te voorkomen dat de camera beweegt kunt u ofwel de functie Shake 
Reduction inschakelen, of de camera op een statief plaatsen. 
Bij het maken van opnamen met de zoeker wordt de autofocusstand 
automatisch ingesteld volgens de geselecteerde opnamescène. (p.115)
Een scènestand selecteren
1/
125
200
4.0
F
128
128
128
128
Scènemodus
Scènemodus
Portret
Portret
K-30_OPM_DUT.book  Page 95  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM