Pentax K-30 Operating Guide (nl)

Download
96
Opnamef
uncties
4
4
Gebruik de vierwegbesturing 
(2345) of e-knop aan de 
achterzijde (S) voor het 
selecteren van een scènestand, 
en druk op de 4 knop. 
De camera keert terug naar het 
bedieningspaneel en is gereed voor 
het maken van een opname. 
Als de 3 toets ingedrukt wordt 
wanneer de functiekiezer ingesteld is op 
H, wordt het item [Scènemodus] in het 
[A Opnamemodus 1] menu getoond. 
Druk op de vierwegbesturing (5) zodat 
het keuzescherm voor de scènestand 
verschijnt. U kunt een scènestand 
selecteren op dezelfde manier als 
beschreven in Stap 4.
MENU
OK
Annul.
Annul.
OK
OK
Portret
Portret
Voor portretopnamen.
Voor portretopnamen.
Laat de huid er
Laat de huid er
helder en gezond uitzien
helder en gezond uitzien
MENU
1
2 3 4
Scènemodus
Scènemodus
Digitaal filter
Digitaal filter
HDR-opname
HDR-opname
Autom. lichtmeting
Autom. lichtmeting
Opname-instell. foto's
Opname-instell. foto's
Einde
Einde
K-30_OPM_DUT.book  Page 96  Thursday, June 14, 2012  8:59 AM