Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
100
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
7
Dusyk paspauskite 3 mygtuką.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
Sumažinami triukšmai ilgalaikės ekspozicijos metu.
1
[A Rec. Mode 3] (Įrašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[Slow Shutter Speed NR] (Didelio išlaikymo NR) ir paspauskite 
keturkryptį selektorių (5).
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23) pasirinkite [Auto] 
(Automatinis), [On] (Įjungta) ar [Off] 
(Išjungta), ir paspauskite 4 
mygtuką.
3
Paspauskite 3 mygtuką.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
Slow Shutter Speed NR (Lėtas užrakto greitis NR)
Auto 
(Automatinis)
Fotoaparatas apibrėžia sąlygas, kaip antai, išlaikymą, 
jautrumą ir vidinę temperatūrą ir jeigu reikalinga 
automatiškai įjungia Triukšmų mažinimo funkciją. 
(gamyklinė nuostata)
On (Įjungta)
Taikomas triukšmo mažinimas kai ekspozicijos laikas 
ilgesnis nei 1 sekundė.
Off (Išjungta)
Netaikomas triukšmo mažinimas.
• Apdorojimas vyksta kai fotografuojama su lėtos sinchronizacijos nustatymu 
[On] (Įjungta). Vaizdai negali būti fotografuojami kol vaizdas apdorojamas.
• Kai įjungta triukšmo mažinimo funkcija, [nr] mirksi LCD ekrane ir vaizdo 
ieškiklyje kur diafragma normaliai rodoma ekrane ir ekrane matomas 
skaičiuojamas apdorojimo laikas kai išlaikymas normaliai atvaizduotas.
Cancel
OK
OK
MENU
1 2
3
4
D-Range Setting
ISO AUTO Setting
High-ISO NR
Slow Shutter Speed NR
Program Line
Color Space
RAW File Format
PEF
ISO
NR
AUTO
NR
OFF
NR
ON
NR
AUTO
K-5 II_LIT.book  Page 100  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM