Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
101
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
Fotoaparatas leidžia pasirinkti sekančius ekspozicijos režimus. 
Naudokite režimų ratuką keisti ekspozicijos režimams. (51 psl.)
Nuostatos galimos kiekvienam ekspozicijos režimui yra šios.
(z: Galimas
×
: Negalimas)
Ekspozicijos režimo pakeitimas
Exposure Mode 
(Ekspozicijos režimas)
Pakeisti 
Išlaikymo 
trukmę
Diafragmos 
vertės 
pakeitimas
Jautrumo 
pakeitimas
EV 
kompensavimas
Puslapis
B
Green (Žalia)
×
×
×
×
e
Program Automatic 
Exposure 
(Programuojama 
Automatinė 
Ekspozicija)
z
z
z
z
K
Sensitivity Priority 
Automatic Exposure 
(Jautrumo prioriteto 
Automatinė 
Ekspozicija)
×
×
Kitas nei 
ISO 
AUTO
z
b
Shutter Priority 
Automatic 
Exposure 
(Išlaikymo 
prioriteto 
Automatinė 
Ekspozicija)
z
×
z
z
c
Aperture Priority 
Automatic 
Exposure 
(Diafragmos 
prioriteto 
Automatinė 
Ekspozicija)
×
z
z
z
K-5 II_LIT.book  Page 101  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM