Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
102
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
L
Shutter & Aperture 
Priority Automatic 
Exposure 
(Išlaikymo & 
Diafragmos 
prioriteto 
Automatinė 
Ekspozicija)
z
z
ISO 
AUTO 
tiktai
z
a
Manual Exposure 
(Rankinė 
ekspozicija)
z
z
Kitas nei 
ISO 
AUTO
p
Bulb Exposure 
(Bulb ekspozicija)
×
z
Kitas nei 
ISO 
AUTO
×
M
Flash X-sync 
Speed (Blykstės 
X-sinchronizavimo 
greitis)
×
z
Kitas nei 
ISO 
AUTO
Kiekvienam ekspozicijos režimui, jūs galite nustatyti funkciją kur priekinis/
galinis e-ratukas ar | mygtukas yra aktyvūs. Nustatykite [E-Dial Programming] 
(E-disko programavimas) [A Rec. Mode 5] (Įrašymo režimas) meniu. 
(292 psl.) Jūs galite patvirtinti funkciją priekinio ir galinio e-ratuko ir | mygtuką 
peržiūrėdami gidą, kuris atsiranda kai fotoaparatas įjungiamas ar režimų 
ratukas pasuktas. (29 psl.)
Exposure Mode 
(Ekspozicijos režimas)
Pakeisti 
Išlaikymo 
trukmę
Diafragmos 
vertės 
pakeitimas
Jautrumo 
pakeitimas
EV 
kompensavimas
Puslapis
K-5 II_LIT.book  Page 102  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM