Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
103
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
Programos linija
[Program Line] (Programos linija) [A Rec. Mode 3] (Įrašymo 
režimas) meniu, Jūs galite pasirinkti iš sekančių programų linijų. 
Kai [eLINE] (Linija) pasirinktas | mygtuko nustatymas e/K 
režime ar L/a režime (292 psl.), ekspozicija reguliuojama 
pagal nustatytą programos liniją.
Setting (Nustatymas)
Savybės
j Auto 
(Automatinis)
Fotoaparatas nustato reikiamus parametrus.
k
Normal
Paprasta automatinio eksponavimo programa 
(gamyklinė nuostata).
l
Hi-speed Priority 
(Hi-greičio 
prioritetas)
Automatinio eksponavimo programa, kuri teikia 
prioritetą užrakto greičiui.
m
DOF Priority 
(deep) (DOF 
prioritetas gilus)
Automatinio eksponavimo programa, kuri uždaro 
diafragmą, norint gauti gilesnį ryškumą.
n
DOF Priority 
(shallow) (DOF 
prioritetas 
negilus)
Automatinio eksponavimo programa, kuri atidaro 
diafragmą, norint gauti mažesnę ryškumo zoną.
o MTF Priority 
(MTF prioritetas)
Automatinio eksponavimo programa, kuri teikia 
priritetą diafragmos reikšmei naudojant DA, DA L, 
D FA, FA J ar FA objektyvus.
Naudojant objektyvą su Diafragmos žiedu
Kai naudojate objektyvą su diafragmos 
žiedu, diafragmos žiedą nustatykite 
į s (AUTO (AUTOMATINIS)) padėtį, 
kol laikote nuspaudę objektyvo 
automatinio fiksavimo mygtuką.
K-5 II_LIT.book  Page 103  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM