Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
105
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
1
Režimo išrinkimo diską pasukite 
į padėtį B.
• B režimu, sekančios funkcijos ir veiksmai nėra galimi.
• Išlaikymo keitimas
• Diafragmos vertės keitimas
• EV Compensation 
(EV kompensavimas)
• Blykstė (Blykstė įjungta, 
Lėta sinchronizacija, Galinės 
užuolaidos sinchronizacija, 
Belaidis režimas, Ekspozicijos 
kompensavimas)
• Continuous Shooting 
(Nepertraukiamas fotografavimas)
• Fokusavimo režimas k (l 
yra pasirinktas)
• D-Range Setting 
(D-Diapazono nsutatymas)
• Lens Correction 
(Objektyvo korekcija)
• Exposure Bracketing 
(Ekspozicijos breketingas)
• Fotografavimas su pakeltu 
veidrodėliu
• Multi-exposure 
(Daugkartinė ekspozicija)
• Interval Shooting (Fotografavimas 
nustatytais intervalais)
• Extended Bracketing 
(Išplėstas breketingas)
• Digital Filter (Skaitmeninis filtras)
• HDR Capture (HDR 
Fotografavimas)
• Cross Processing 
(Kryžminis apdorojimas)
• Horizon Correction 
(Horizontali korekcija)
• Išsaugojimas A režimo
• L ir |/Y mygtukų 
operacijos
• Mygtuko priskirimas (naudojamos 
gamyklinės nuostatos)
• Vartotojo meniu nustatymai 
(naudojamos gamyklinės 
nuostatos)
• B režimu nebus galima atvaizduoti fotografavimo meniu.
K-5 II_LIT.book  Page 105  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM