Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
106
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
Fotografavimo metu automatiškai nustatomi išlaikymas ir diafragma, 
kad būtų išgauta tinkama ekspozicija, atsižvelgiant į programos liniją 
fotografavimo metu.
Naudodamiesi priekinį ir galinį ratukus pakeiskite išlaikymą ar diafragmą, 
kol išgausite teisingą ekspoziciją (292 psl.).
1
Režimo išrinkimo diską pasukite 
į e padėtį.
2
Patikrina išlaikymo ir diafragmos reikšmes.
Patvirtinkite naudojimąsį statuso ekranėliu, vaizdo ieškikliu ar LCD 
ekranėliu.
Naudojant e režimą
Pakeiskite naudojamą programos liniją į [Program Line] (Programos linija) 
[A Rec. Mode 3] (Įrašymo režimas) meniu (103 psl.).
AF.S
1/
ISO
AUTO
125
100
5.6
F
1
1
2
2
3
3
4
4
+5
-5
AWB
JPEG
16
M
[
37
]
P
11
11
K-5 II_LIT.book  Page 106  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM