Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
107
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
Atsižvelgiant į subjekto ryškumą, jūs galite nustatyti atitinkamą jautrumo 
reikšmę.
Išlaikymas ir diafragma yra automatiškai nustatoma, priklausomai nuo 
išrinktos jautrumo reikšmės, kad būtų nustatyta atitinkama ekspozicija.
1
Režimo išrinkimo diską pasukite 
į K padėtį.
2
Pasukite galinį ratuką (S) 
norėdami pakeisti jautrumą.
Nustatymai rodomi būsenos ekrane ir vaizdo ieškiklyje ir LCD ekrane.
Naudojant K režimą
• Jūs galite nustatyti jautrumo reikšmes, ekvivalentiškas nuo ISO 100 iki 
ISO 12800. [ISO AUTO] yra negalimas.
• Jautrumo reikšmę padidinkite 1/3 EV arba 1/2 EV žingsniu. Nustatykite 
ekspozicijos žingsnius [1. EV Steps] (EV Žingsniai) [A Custom Setting 1] 
(Vartotojo nuostata) meniu. (121 psl.)
AF.S
1/
ISO
30
100
4.5
F
1
1
2
2
3
3
4
4
+5
-5
AWB
JPEG
16
M
[
37
]
Sv
11
11
K-5 II_LIT.book  Page 107  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM