Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
109
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
Leidžia nustatyti norimą diafragmą, kad galėtumėte reguliuoti ryškumo 
zonos gylį. Išrinkus didesnę diafragmos reikšmę, užtikrinamas didesnis 
ryškumo zonos gylis bei ryškus tiek priekinio, tiek galinio plano vaizdas 
ir sufokusuotas objektas yra ryškus. Išrinkus mažesnę diafragmos 
reikšmę, ryškumo zonos gylis bus mažesnis ir antrojo plano vaizdas 
gaunamas nesufokusuotas.
Išlaikymas yra automatiškai nustatomas atitinkamai ekspozicijai, 
priklausomai nuo diafragmos reikšmės.
1
Režimo išrinkimo diską pasukite 
į c padėtį.
Naudojant c režimą
Ekspozicijos perspėjimas
Jeigu subjektas yra pernelyg šviesus 
arba labai tamsus, vaizdo ieškiklyje, 
būsenos lange ir LCD ekrane ims 
blykčioti diafragmos reikšmė. Jeigu subjektas yra pernelyg šviesus, 
pasirinkite mažesnį išlaikymą. Jeigu subjektas yra pernelyg tamsus, 
pasirinkite didesnį išlaikymą. Kai diafragmos reikšmė nustos blykčioti, 
nufotografuokite vaizdą su tinkama ekspoziciją.
Jeigu fotografuojamas vaizdas yra pernelyg šviesus, naudokite 
papildomą ND (neutralaus tankumo) filtrą. Naudokite blykstę, jeigu 
yra labai tamsu.
K-5 II_LIT.book  Page 109  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM