Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
110
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
2
Pasukite galinį ratuką (S) 
norėdami pakeisti diafragmos 
reikšmę.
Nustatymai rodomi būsenos ekrane ir vaizdo ieškiklyje ir LCD ekrane.
• Diafragmos reikšmė gali būti pakeista 1/3 EV arba 1/2EV žingsniu. 
Nustatykite ekspozicijos žingsnius [1. EV Steps] (EV Žingsniai) [A Custom 
Setting 1] (Vartotojo nuostata) meniu. (121 psl.) 
• Negalima gauti tinkamos ekspozicijos su pasirinkta diafragma, jei jautrumas 
pasirinktas ne [ISO AUTO] (95 psl.).
AF.S
1/
ISO
30
400
4.5
F
1
1
2
2
3
3
4
4
+5
-5
AWB
[
37
]
Av
AUTO
JPEG
16
M
11
11
Ekspozicijos perspėjimas
Jeigu subjektas yra pernelyg šviesus 
arba tamsus vaizdo ieškiklyje ir LCD 
skystųjų kristalų valdymo skydelyje 
blykčios išlaikymo reikšmė. Jeigu subjektas yra pernelyg šviesus, 
nustatykite mažesnę diafragmą (didesnis skaičius) ir jeigu vaizdas 
yra pernelyg tamsus atidarykite diafragmą (mažesnis skaičius). 
Kai reikšmė nustos blykčioti, jūs galite nufotografuokite vaizdą 
su teisinga ekspozicija.
Jeigu fotografuojamas vaizdas yra pernelyg šviesus, naudokite 
papildomą ND (neutralaus tankumo) filtrą. Naudokite blykstę, 
jeigu yra labai tamsu.
K-5 II_LIT.book  Page 110  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM