Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
111
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
Fotografuojant vaizdą, jūs galite savo nuožiūrą pasirinkti ir išlaikymą, 
ir diafragmą.
Jautrumas yra nustatomas automatiškai taip, kad rankiniu būdu pasirinkus 
išlaikymą ir diafragmą, būtų išgaunama tinkama ekspozicija, priklausomai 
nuo subjekto ryškumo.
1
Režimo išrinkimo diską nustatykite 
į L padėtį.
2
Pasukdami priekinį ratuką (R), 
pakeiskite užrakto greitį.
Išlaikymą galima nustatyti ribose nuo 
1/8000 iki 30 sekundžių.
3
Pasukite galinį ratuką (S) 
norėdami pakeisti diafragmos 
reikšmę.
Naudojant L Režimą
K-5 II_LIT.book  Page 111  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM