Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
112
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
Nustatymai rodomi būsenos ekrane ir vaizdo ieškiklyje ir LCD ekrane.
Jūs galite išrinkti išlaikymą ir diafragmos reikšmę. Šis režimas labiausiai 
tinkamas fotografuoti vaizdus savo nuožiūra kombinuojant išlaikymą 
ir diafragmos reikšmę. Šis režimas yra patogus fotografuojant vaizdus 
su tokia pačia išlaikymo ir diafragmos nuostatomis kombinacija arba 
fotografuojant vaizdus tyčia jie yra pereksponuojami arba nepakankamai 
eksponuojami.
• Išlaikymą reikšmę padidinkite 1/3 EV arba 1/2 EV žingsniu. Nustatykite 
ekspozicijos žingsnius [1. EV Steps] (EV Žingsniai) [A Custom Setting 1] 
(Vartotojo nuostata) meniu. (121 psl.
• L režimu, jautrumas yra fiksuojamas prie [ISO AUTO]. 
Naudojantis a režimu 
AF.S
1/
ISO
1000
100
4.5
F
1
1
2
2
3
3
4
4
+5
-5
AWB
[
37
]
TAv
AUTO
JPEG
16
M
11
11
Ekspozicijos perspėjimas
Jeigu subjektas yra pernelyg šviesus 
arba tamsus vaizdo ieškiklyje ir LCD 
skystųjų kristalų valdymo skydelyje 
blykčios jautrumo reikšmė. Tokiose situacijose, keiskite išlaikymo 
greitį ir diafragmą. Kai reikšmė nustos blykčioti, jūs galite 
nufotografuokite vaizdą su teisinga ekspozicija.
Jeigu fotografuojamas vaizdas yra pernelyg šviesus, naudokite 
papildomą ND (neutralaus tankumo) filtrą. Naudokite blykstę, 
jeigu yra labai tamsu.
K-5 II_LIT.book  Page 112  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM