Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
114
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
Kol reguliuojama išlaikymo arba 
diafragmos reikšmė, atsiras skirtumas 
nuo atitinkamos ekspozicijos (EV 
reikšmės). Atitinkama ekspozicija yra 
nustatoma, kai V yra EV juostos viduryje. 
Jeigu ji yra pasislinkusi link –, reiškia 
nepakankamai eksponuota. Jeigu ji 
yra pasislinkusi link +, reiškia yra 
pereksponuota. Jeigu reikšmė viršija 
EV juostos ribas, ar objektas per šviesus 
ar per tamsus, 
+
 ar 
-
 mirksi.
Skirtumas tarp atitinkamos 
ekspozicijos
• Jautrumas negali būti nustatytas [ISO AUTO] a režimu. Kai ekspozicijos 
režimui yra išrinktas a režimas ir jautrumui yra išrinkta [ISO AUTO], 
jautrumas irgi keičiamas į mažiausią jautrumo nustatymą „Automatinio 
• Išlaikymą reikšmę padidinkite 1/3 EV arba 1/2 EV žingsniu. Nustatykite 
ekspozicijos žingsnius [1. EV Steps] (EV Žingsniai) [A Custom Setting 1] 
(Vartotojo nuostata) meniu. (121 psl.)
• Prieš histogramos vaizdo ieškiklyje ir LCD 
ekrane nuokrypio į kairę ar dešinę 
parodymą, skirtumas tarp teisingos 
ekspozicijos rodomas kaip skaičius kai 
[Electronic Level] (Elektorninis lygis) nustatytas O (On). 
Derinant su L
Kai ekspozicija užfiksuota (123 psl.) paspaudus L mygtuką 
a
režime, jeigu išlaikymas arba diafragma tuomet pasikeičia, kol 
ekspozicija yra išlaikoma, išlaikymo ir diafragmos kombinacija 
pasikeičia.
Pavyzdys: Jeigu užrakto greitis 1/125 sek. ir diafragmos reikšmė F5,6 
ir šie nustatymai fiksuojami su L mygtuku, diafragma 
automatiškai keičiasi į F11 jei užrakto greitis kiečiamas 
į 1/30 sec. su priekiniu e-ratuku (R).
K-5 II_LIT.book  Page 114  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM