Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
115
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
Šis nustatymas naudingas, kai fotografuojama naktį ar fejerverkus, 
kurie reikalauja ilgo išlaikymo.
1
Režimo išrinkimo diską pasukite 
į p padėtį.
2
Paspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
Sklendė lieka atidaryta tiek ilgai, kiek laikomas nuspaustas užrakto 
paleidimo mygtukas.
3
Nuimkite pirštą nuo užrakto paleidimo mygtuko.
Ekspozicija pabaiga.
Naudojant p režimą
Nebus galima p režimu pasinaudoti šiomis funkcijomis.
- EV Compensation (EV kompensavimas)
- HDR Capture 
(HDR Fotografavimas)
- Exposure Bracketing
- AE Lock
(Ekspozicijos breketingas)
  (AE fiksavimas)
- Continuous Shooting
- Shake Reduction
(Nepertraukiamas fotografavimas)
(Sujudėjimo sumažinimas)
- Interval Shooting 
(Fotografavimas nustatytais intervalais)
AF.S
ISO
Bulb
100
5.6
F
1
1
2
2
3
3
4
4
+5
-5
AWB
JPEG
16
M
[
37
]
B
11
11
K-5 II_LIT.book  Page 115  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM