Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
116
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
• Diafragmos reikšmė gali būti pakeista 1/3 EV arba 1/2EV žingsniu. 
Nustatykite ekspozicijos žingsnius [1. EV Steps] (EV Žingsniai) 
[A Custom Setting 1] (Vartotojo nuostata) meniu. (121 psl.)
• Naudojant p režimą, siekiant išvengti fotoaparato sujudėjimo 
rekomenduojama naudoti tvirtą trikojį ir laidą CS-205 (įsigyjamas atskirai) 
ar Distancinio valdymo pultą (įsigyjamas atskirai). Laidą prijunkite prie 
kabelio jungiklio lizdo (23 psl.).
• Naudojantis nuotoliniu pulteliu, užrakto greitis, nustato kada pradėti 
eksponuoti ir sustabdyti jį paspaudus mygtuką ant nuotolinio valdymo pulto, 
arba laikykite užraktą atidarytą, kol atleisite mygtuką. Nustatykite 
[19. Remote Control in Bulb] (Nuotolinio pultelio valfymas Bulb režime) 
[A Custom Setting 3] (Vartotojo nuostata) meniu.
• Jautrumas negali būti nustatytas [ISO AUTO] p režimu. Kai jautrumui 
yra išrinkta [ISO AUTO] ir ekspozicijos režimui yra išrinktas p režimas, 
jautrumas irgi keičiamas į mažiausią jautrumo nustatymą „Automatinio 
• Nėra jokių apribojimų dėl ekspozicijos trukmės, vaizdus fotografuojant itin 
didelio išlaikymo režimu. Tačiau jeigu jūs fotografuojate, pasirinkę ilgalaikės 
ekspozicijos nuostatą, rekomenduojama naudoti kintamosios srovės 
adapterį (įsigyjamas atskirai), kadangi kai sklendė paliekama atidaryta, 
ji naudoja baterijos energiją. (58 psl.)
K-5 II_LIT.book  Page 116  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM