Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
117
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
Išlaikymas yra fiksuojamas ties 1/180 sek. Naudokite tai, jeigu prie 
fotoaparato yra pritvirtinta išorinė blykstė, kuri negali automatiškai pakeisti 
sinchronizavimo greičio.
1
Režimo išrinkimo diską pasukite 
į M.
Naudojant M režimą
• Pasukite ratuką (S) norėdami pakeisti diafragmos reikšmę.
• Paspausdami | mygtuką, išlaikykite sklendės greitį ties 1/180 s ir 
automatiškai sureguliuokite diafragmą.
• Jautrumas negali būti nustatytas [ISO AUTO] M režimu. Kai jautrumui 
yra išrinkta [ISO AUTO] ir ekspozicijos režimui yra išrinktas M režimas, 
jautrumas irgi keičiamas į mažiausią jautrumo nustatymą „Automatinio 
AF.S
1/
ISO
180
100
5.6
F
1
1
2
2
3
3
4
4
+5
-5
AWB
[
37
]
X
JPEG
16
M
11
11
K-5 II_LIT.book  Page 117  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM