Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
118
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
Išrenkama vaizdo dalis vaizdo ieškiklyje, kurios naudojamos išmatuoti 
šviesumą ir apibrėžti ekspoziciją. Sekantys trys metodai yra galimi. 
Gamyklos nuostata yra L (Multi-segment metering (Daugiasegmentinis 
matavimas)).
1
Pasukite matavimo režimo 
jungtuką.
Vaizdo ieškiklyje ir būsenos ekrane yra 
atvaizduojams matavimo metodas.
  L
 Daugiasegmentinis matavimas
Fotografuojamo vaizdo šviesumas 
vaizdo ieškiklyje yra matuojamas 
77 skirtingose zonose. Net ir iš nugaros 
apšviestiems objektams, šis režimas 
automatiškai apibrėžia, koks yra 
ryškumo lygis kiekvienai zonai ir 
automatiškai sureguliuoja ekspoziciją.
  M
 Centro sverties matavimas
Apšviestumo matavimas vyksta kadro 
centre vaizdo ieškiklyje. Išrinkite 
šį matavimo režimą, jeigu pageidaujate 
kompensuoti ekspoziciją naudojantis 
savo patyrimu, vietoj to, kad leistumėte 
tai atlikti pačiam aparatui. Iliustracijoje 
kaip pavyzdys yra parodoma jautrumo 
padidėjimas kadro centre. Šis režimas 
negali automatiškai kompensuoti šviesos 
lygio, fotografuojant iš nugaros 
apšviestus subjektus.
Išrenkamas apšviestumo matavimo režimas
K-5 II_LIT.book  Page 118  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM