Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
119
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
  N
 Taškinis matavimas
Šviesumas yra matuojamas tik 
apibrėžtoje zonoje, kadro centre. 
Jūs galite tai naudoti kombinuojant 
kai subjektas yra nepaprastai mažas 
ir yra pernelyg sudėtinga teisingai 
išmatuoti ekspoziciją.
Centro sverties apšviestumo matavimo režimas automatiškai bus išrinktas, 
netgi, jei išrinkote daugiasegmentinio apšviestumo matavimo režimą, 
kai naudojate kitus, nei DA, DA L, D FA, FA J, FA, F ar A arba kai objektyvo 
žiedas yra nustatytas į kitą nei į padėtį s (Auto (Automatinis)). (Galima naudoti 
tik tuo atveju, jeigu [27. Using Aperture Ring] (Naudojantis diafragmos žiedu) 
(350 psl.) [A Custom Setting 4] (Vartotojo nuostata) meniu lange yra išrinkta 
[Permitted] (Leidžiama).)
Nuorodų AE į AF tašką per multi segmentinį matavimą
[6. Link AE to AF Point] [A Custom Setting 1] (Vartotojo nuostata) 
meniu, jūs galite susieti ekspoziciją ir AF tašką fokusavimo zonoje, 
daugiasegmentinio matavimo režimu.
1 Off (Išjungta) Ekspozicija yra nustatoma atskirai nuo AF taško.
2
On (Įjungta) Ekspozicija yra nustatoma, remiantis AF tašku.
Matavimo veikimo trukmės nustatymas
Jūs galite nustatyti ekspozicijos matavimo laiką [10 sec.] (10 s) 
(gamyklinis nustatymas), [3 sec.] (3 s) ar [30 sec.] (30 s) [4. Meter 
Operating Time] (Matavimo veikimo trukmė) nustatyme [A Custom 
Setting 1] (Vartotojo nuostata) meniu lange.
K-5 II_LIT.book  Page 119  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM