Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
120
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
Tai leis jums apgalvotai fotografuoti vaizdą, esant nustatytai pernelyg 
didelei ekspozicijai (šviesiau) arba nepakankamai ekspozicijai (tamsiau).
Pasirinkite 1/3 EV ar 1/2 EV in [1. EV Steps] (EV Žingsniai) [A Custom 
Setting 1] (Vartotojo nuostata) meniu. Jūs galite reguliuoti 
EV kompensavimo reikšmę nuo –5 iki +5 (EV). 
1
Pasukite galinį ratuką (S) 
kai laikote paspaudę m mygtuką.
Ekspozicija koreguota.
Reguliuojant vaizdo ieškiklyje ir būsenos ekrane ir LCD ekrane 
yra atvaizduojama m.
Paspausdami | mygtuką nustatyti EV kompensaciją į 0,0.
Paspausdami m mygtuką, patikrinkite kompensavimo reikšmę 
po reguliavimo.
Ekspozicijos koregavimas
Kompensavimo reikšmė
EV kompensavimas negalimas, kai ekspozicijos režimas nustatytas B (Green 
(Žalia)) ar p (Bulb Exposure (Bulb ekspozicija)) režime.
AF.S
1/
ISO
AUTO
100
800
4.0
F
1
1
2
2
3
3
4
4
+5
-5
AWB
JPEG
±0EV
16
M
P
11
11
K-5 II_LIT.book  Page 120  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM