Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
121
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
Ekspozicijos žingsnius nustatykite 
didėjančiai 1/3 EV arba 1/2 EV [1. EV Steps] 
(EV Žingsniai) [A Custom Setting 1] 
(Vartotojo nuostata) meniu.
• Kompensacijos reikšmę taip pat galite pakeisti paspausdami m mygtuką 
kartą, nuėmus pirštą nuo mygtuko ir pasukus galinį e-ratuką (S). 
Šiuo atveju, EV kompensacija nustatoma, kai m mygtukas nuspaudžiamas 
dar kartą ir ekspozicijos matavimo laikmatis (119 psl.) baigiasi.
• Nebus galima atšaukti ekspozicijos kompensavimo reikšmės, išjungus 
fotoaparato maitinimą arba išrinkus kitą fotografavimo režimą.
Ekspozicijos žingsnių pakeitimas
Žingsnio 
intervalas
Ekspozicijos nustatymo vertė
1/3 EV
±0.3, ±0.7, ±1.0, ±1.3, ±1.7, ±2.0, ±2.3, ±2.7, ±3.0, ±3.3, ±3.7, 
±4.0, ±4.3, ±4.7, ±5.0
1/2 EV
±0.5, ±1.0, ±1.5, ±2.0, ±2.5, ±3.0, ±3.5, ±4.0, ±4.5, ±5.0
EV kompensavimas a ir M režimuose
Pavyzdžiui, jeigu EV kompensavimo reikšmė yra nustatyta +1,5 a 
(Manual Exposure (Rankinė ekspozicija)) ir M (Flash X-sync Speed 
(Blykstės X-sinchronizavimo greitis)) režimams, EV juostoje bus 
atvaizduota pereksponuota 1,5 EV reikšmė. Jeigu jūs nustatysite 
ekspozicijos reikšmę, kai EV juostos centre yra atvaizduojama V, 
vaizdas bus nufotografuotas su kompensuota reikšme.
1.
1
2
MENU
OK
OK
EV Steps
1/3 EV Steps
1/2 EV Steps
Exposure compensation steps
Cancel
now set to 1/3 EV
K-5 II_LIT.book  Page 121  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM