Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
122
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
Ekspozicija automatiškai keičiama fotografuojant
Auto breketingo funkcija skirta nepertraukiamam fotografavimui 
su automatiškai parinktomis ekspozicijos reikšmėmis nepilnai 
ekspozicijai ir pereksponuotiems kadrams. Kai nuspaudžiate užrakto 
mygtuką, 2, 3 arba 5 nuotraukos nufotografuojamos. Žiūrekite 
K-5 II_LIT.book  Page 122  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM