Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
129
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
3
Paspausdami keturkryptį selektorių (23), išrinkite [Apply All] 
(Taikyti visiems) ar [Apply One] (Taikyti vienam).
4
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(5), pakeiskite nustatymus.
Galimos operacijos
5
Paspauskite 4 mygtuką.
Nuostatos vertė yra išsaugoma aparato atmintyje.
6
Tris kartus paspauskite 3 mygtuką.
Fotoaparatas persijungs į fotografavimo režimą.
7
Padarykite bandomąjį kadrą.
Jūs galite patikrinti fokuso poziciją padidindami vaizdą skaitmeninės 
Apply All 
(Taikyti visiems)
Pritaikoma ta pati reguliavimo reikšmė visiems 
objektyvams.
Apply One 
(Taikyti vienam)
Šis punktas atsiras ekrane tik kai nustatoma objektyvo 
ID. Išsaugoma ir taikoma reguliavimo reikšmė 
kiekvienam objektyvo tipui. (Iki 20 objektyvo tipų)
Reset 
(Atšaukimas)
Saugomos reguliavimo reikšmės atstatymas.
Keturkryptis selektorius (5)/Galinis 
ratukas (S) į dešinę (y)
Pritaikykite fokusavimą artimesnei 
pozicijai.
Keturkryptis selektorius (4)/Galinis 
ratukas (S) į kairę (f)
Tolimesnei pozicijai nustato fokusą.
|
 mygtukas
Atstato reguliavimo vertę į ±0.
26. AF Fine Adjustment
Apply All
Apply One
Unset
Reset
Cancel
OK
OK
MENU
±0
+5
K-5 II_LIT.book  Page 129  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM