Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
132
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
• Pakeista AF pozcija yra išsaugojama, kai fotoaparatas išjungiamas, 
arba kai fokusavimo zona pakeičiama į U ar S.
• V pasirodo vaizdo ieškiklyje, kai pakeistas AF taškas.
• Kai [Expanded Area AF] (Išplėstinio ploto AF) nustatytas O (On) [AF 
Settings] (AF nustatymai) [A Rec. Mode 1] (Įrašymo režimas) meniu, jei jūsų 
subjektas truputi pasislinks nuo fokusavimo taško kai buvo pasirinkta kad 
fokusavimo režimas nustatytas k, fotoaparatas tęs subjekto fokusavimą 
pagal fokusavimo taško informaciją (atsarginiai fokusavimo taškai) aplink 
pasirinktą fokusavimo tašką. Atsarginiai fokusavimo taškai rodomi ružavai 
būsenos ekrane.
Ekspozicija yra fiksuojama kai fokusas yra fiksuojamas
Nustatoma [5. AE-L with AF Locked] 
(AE-L su AF fiksavimu) [A Custom 
Setting 1] (Vartotojo nuostata) meniu 
fiksuoti ekspozicijos reikšmę, 
kai fokusas yra užfiksuotas.
1
Off 
(Išjungta) Ekspozicija nėra fiksuojama, kai fokusas yra fiksuojamas.
2
On 
(Įjungta)
Ekspozicija yra fiksuojama, kai fokusas yra fiksuojamas.
5.
1
2
MENU
OK
AE-L with AF Locked
Off
On
AE is locked
Cancel
when the focus
is locked
OK
K-5 II_LIT.book  Page 132  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM