Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
135
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
Patikrinimas komponavimo, 
ekspozicijos ir fokusavimo prieš 
fotografavimą (Peržiūra)
Prieš fotografavimą jūs galite pasinaudodami peržiūros funkcija, patikrinti 
ryškumo zonos gylį, vaizdo komponavimą, ekspoziciją ir vaizdo ryškumą.
Yra du peržiūros metodai.
Kai pagrindinis jungiklis yra pasuktas į peržiūros padėtį (|), pasirinkite, 
ar naudosite optinę peržiūrą ar skaitmeninę peržiūrą.
Gamyklinė nuostata yra optinė peržiūra.
1
[A Rec. Mode 5] (Įrašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[Button Customization] (Mygtuko priskirimas) ir paspauskite 
keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [Button Customization] (Mygtuko priskirimas) meniu 
langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių (23), išrinkite [Preview 
Dial] (Peržiūros diskas) ir paspauskite keturkryptį selektorių 
(5).
Ekrane atsiras [Preview Dial] (Peržiūros diskas) meniu langas.
Preview Method 
(Peržiūros metodas)
Aprašymas
|
Optical Preview 
(Optinė peržiūra)
Naudojama ryškumo zonos gylio patikrinimui 
vaizdo ieškiklyje.
e
Digital Preview 
(Skaitmeninė 
peržiūra)
Naudojama vaizdo komponavimo, ekspozicijos 
ir fokuso patikrinimui ekrane.
Jūs galite naudoti Live View funkciją tada monitorius rodys vaizdą realiame 
laike ir leis jums keisti fotografavimo nustatymus ir didinti vaizdą. (170 psl.)
Išrinkite judamo vaizdo redagavimo būdą
K-5 II_LIT.book  Page 135  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM