Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
136
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
3
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(5) ir naudodamiesi keturkrypčiu 
selektoriumi (23), išrinkite 
[Optical Preview] (Optinė peržiūra) 
ar [Digital Preview] (Skaitmeninė 
peržiūra).
4
Paspauskite 4 mygtuką.
5
Tris kartus paspauskite 3 mygtuką.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
• Fotografuojant Pakelto veidrodžio, Intervaliniu, Daugkartinės ekspozicijos 
ar Live View režimais, Optinė Peržūra yra naudojama nepriklausomai 
nuo nustatymų.
• Skaitmeninė peržiūra gali būti priskirta |/Y mygtukui. Jei Optinė 
peržiūra priskirta peržiūros mygtukui ir skaitmeninė peržiūra priskirta |/
Y
 mygtukui, jūs galite naudoti abi peržiūras. Žiūrėkite 295 psl. priskirti 
funkciją |/Y mygtukui.
Preview Dial
For checking depth of
field with viewfinder
Cancel
OK
OK
MENU
Optical Preview
Digital Preview
K-5 II_LIT.book  Page 136  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM