Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
137
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
Skaitmeninei peržiūrai jūs galite nustatyti ar rodyti histogramą ir Šviesių/
Tamsių plotų perspėjimą, ir ar galima išdidinti vaizdus.
1
[A Rec. Mode 5] (Įrašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[Digital Preview] (Skaitmeninė peržiūra) ir paspauskite 
keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [Digital Preview] (Skaitmeninė peržiūra) meniu langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23), išrinkite [Histogram] 
(Histograma), [Bright/Dark Area] 
(Šviesi/tamsi zona) ar [Enlarge 
Instant Review] (Greitos peržiūros 
padidinimas).
3
Paspausdami keturkryptį selektorių (45), išrinkite O arba P.
4
Dusyk paspauskite 3 mygtuką.
Skaitmeninės peržiūros rodymo nustatymas
Digital Preview
Histogram
Bright/Dark Area
Enlarge Instant Review
MENU
K-5 II_LIT.book  Page 137  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM