Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
138
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
1
Fokusavimas ant subjekto.
2
Kol žiūrite per vaizdo ieškiklį, 
pagrindinį selektorių pasukite 
į | padėtį.
Kol pagrindinis selektorius yra nustatytas 
į 
|
 padėtį, jūs galite vaizdo ieškiklyje 
patikrinti ryškumo zonos gylį.
Šiuo atveju, jokios fotografavimo 
informacijos vaizdo jutiklyje negali 
atvaizduoti ri užraktas negali būti paleistas.
3
Nuimkite pirštą nuo pagrindinio jungiklio.
Optinės peržiūros režimas bus išrinktas, o fotoaparatas persijungs 
į fotografavimo režimą.
Optinės peržiūros rodymas
K-5 II_LIT.book  Page 138  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM