Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
139
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
1
Sufokusuokite subjektą ir vaizdo ieškiklyje sukomponuokite 
vaizdą.
2
Pagrindinį jungiklį pastumkite į |.
Kai Skaitmeninė peržiūra priskirta 
|
/Y mygtukui, spauskite |/Y 
mygtuką.
Peržiūros metu ekrane atsiras (|) 
ženklelis ir jus galėsite patikrinti vaizdo 
komponavimą, ekspoziciją ir vaizdo 
ryškumą.
Galimos operacijos
3
Iki pusės nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
Skaitmeninė peržiūra yra baigta ir veikia autofokusas.
Skaitmeninės peržiūros rodymas
Galinis ratukas (S)
Išdidina peržiūrimą nuotrauką (250 psl.).
L
 mygtukas
Išsaugo peržiūrimą nuotrauką.
Didžiausia atvaizdavimo trukmė skaitmeninės peržiūros metu yra 
60 sekundžių.
AE.L
K-5 II_LIT.book  Page 139  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM