Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
140
4
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
Naudojama sujudėjimo sumažinimo 
funkcija, kad būtų galima išvengti 
fotoaparato sujudėjimo
 Judesio sumažinimo funkcija sumažina fotoaparato sujudėjimą 
kuris atsiranda kai užrakto paleidimo mygtukas paspaustas.
Idealus kai fotografuojate nuotraukas sekančiose situacijose.
• Kai fotografuojate vaizdus blogai apšviestose vietose, kaip 
antai lauke, naktį debesuotą dieną ir šešėlyje
• Vaizdus fotografuojant teleobjektyvo režimu
Shake Reduction funkcija naudojama sumažinti vertikalų ir horizontalų 
kameros judėjimą.
Naudojant sujudėjimo sumažinimo Funkcija
• Sujudėjimo sumažinimo funkcija nekompensuoja atsirandančio neryškumo, 
fotografuojant judamą subjektą. Fotografuojant judamus vaizdus, padidinkite 
sklendės greitį.
• Shake Reduction sujudėjimo sumažinimo funkcija gali nepilnai sumažinti 
fotoaparato sujudėjimą, fotografuojant vaizdus iš arti. Tokiu atveju 
rekomenduojama išjungti sujudėjimo sumažinimo funkciją ir fotoaparatą 
pritvirtinti prie trikojo.
• Sujudėjimo sumažinimo funkcija gali nepilnai veikti, kai yra nustatytas didelis 
išlaikymas, pavyzdžiui kai yra fotografuojami judami vaizdai arba nakties 
kraštovaizdis. Tokiu atveju rekomenduojama išjungti sujudėjimo sumažinimo 
funkciją ir fotoaparatą pritvirtinti prie trikojo.
• Sujudėjimo sumažinimo funkcija galima su bet kuriuo PENTAX objektyu 
suderinamu su šituo fotoaparatu. Beje, nustatykite židinio nuotolį kai 
naudojate objektyvą kurio židinio nuotolio informacija automatiškai 
K-5 II_LIT.book  Page 140  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM