Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
143
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
Shake Reduction sujudėjimo sumažinimo funkcija veikia pagal pritvirtinto 
objektyvo informaciją, kaip antai, objektyvo židinio nuotolį.
Jeigu prie fotoaparato yra pritvirtintas DA, DA L, D FA, FA J, FA arba 
F objektyvas, suaktyvinus Shake Reduction sujudėjimo sumažinimo 
funkciją, automatiškai atsiras informacija apie pritvirtintą objektyvą.
Nustatykite židinio nuotolį jei jūs naudojate objektyvą kurio informacija 
kaip židinio nuotolis negali būti automatiškai nustatomas (348 psl.).
• Sujudėjimo sumažinimo funkcija neveiks iki galo (apytikriai 2 sekundes), 
tik įjungus aparato maitinimą arba tik įsijungus po automatinio maitinimo 
išsijungimo. Prieš švelniai nuspausdami užrakto paleidimo mygtuką, 
palaukite, kol sujudėjimo sumažinimo funkcija pasidarys stabili. Iki pusės 
nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką, kai vaizdo ieškiklyje atsiras k, 
fotoaparatas pasiruošęs nufotografuoti vaizdą.
• Sujudėjimo sumažinimo funkcija yra galima su bet kokiais PENTAX 
objektyvais suderinamais su šiuo fotoaparatu. Tačiau, jeigu diafragmos 
žiedas yra pasuktas į kitą, nei į s (Auto (Automatinis)) padėtį objektyvui 
su s padėtimi arba jeigu naudojamas objektyvas, be s padėties, 
fotoaparatas neveiks, nebent [27. Using Aperture Ring] (Naudojantis 
diafragmos žiedu) [Permitted] (Leidžiama) [A Custom Setting 4] (Vartotojo 
nuostata) režime. Nustatykite tai iš anksto. Beje kai kurios funkcijos bus 
negalimos. Išsamesnė informacija yra pateikta „Naudojantis diafragmos 
Kai objektyvo židinio nuotolis negali būti nustatytas 
automatiškai
• [Input Focal Length] (Židinio nuotolio įvestis) nustatymai ekrane neatsiras, 
kai naudosite objektyvą, kurio židinio nuotolio automatiškai atpažinti 
negalima.
• Jeigu yra naudojamas objektyvas, neturintis diafragmos nustatymo s 
padėties arba kai diafragma yra nustatyta į kitą, nei s padėtį, nustatykite 
[27. Using Aperture Ring] (Naudojantis diafragmos žiedu) [A Custom Setting 4] 
(Vartotojo nuostata) meniu į [Permitted] (Leidžiama). (350 psl.)
• Shake Reduction sujudėjimo sumažinimo efektas priklauso nuo 
fotografavimo atstumo ir židinio nuotolio informacijos. Sujudėjimo 
sumažinimo funkcija nebus efektyvi, fotografuojant vaizdus mažu atstumu.
K-5 II_LIT.book  Page 143  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM