Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
144
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
1
Įsitikinkite kad [Shake Reduction] (Sujudėjimo sumažinimas) 
nustatyta k (Įjungta), ir išjunkite fotoaparatą.
2
Prijunkite objektyvą, ir įjunkite fotoaparatą.
Ekrane atsiras [Input Focal Length] (Židinio nuotolio įvestis).
3
Pasukite galinį e-ratuką (S) 
norėdami nustatyti židinio nuotolį.
Pasirinkite vieną iš sekančių židinio 
nuotolio reikšmių. (Gamyklinė nuostata 
yra 35mm.)
4
Paspauskite 4 mygtuką.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
8 10 12 15 18 20 24 28 30 35
40 45 50 55 65 70 75 85 100 120
135 150 180 200 250 300 350 400 450 500
550 600 700 800
• Jeigu jūsų objektyve nėra tokios židinio nuotolio padėties, kaip yra išvardyta 
viršuje, išrinkite reikšmę artimiausią faktiniam židinio nuotoliui (pavyzdžiui: 
[18], esant 17 mm ir [100], esant 105 mm).
• Naudojantis transfokavimo objektyvu, išrinkite faktinį židinio nuotolį 
transfokavimo skalėje.
Jeigu pageidaujate pakeisti židinio nuotolio nuostatą, [A Rec. Mode 4] 
(Įrašymo režimas) meniu lange išrinkite [Input Focal Length] (Židinio nuotolio 
įvestis) punktą.
Cancel
OK
OK
MENU
Input Focal Length
135
120
100
K-5 II_LIT.book  Page 144  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM