Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
145
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
1
Fotoaparatą pritvirtinkite prie trikojo.
2
Fotografavimo režimu paspauskite keturkryptį selektorių (2).
Ekrane atsiras [Drive Mode] (Fotografavimo būdo režimas) meniu 
langas.
3
Paspausdami keturkryptį selektorių (45), išrinkite g.
4
Paspauskite keturkryptį selektorių 
(3) ir naudodamiesi keturkrypčiu 
selektoriumi (45) išrinkite g 
arba Z.
5
Paspauskite 4 mygtuką.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
6
Iki pusės nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
Autofokuso sistema apdoroja.
Fotografavimas su užrakto paleidimo laikmačiu
g
Self-timer (12 sec.) 
(Užrakto paleidimo 
laikmatis (12 s))
Užrakto mechanizmas pasileis apytikriai po 
12 sekundžių. Naudokite šį režimą, jeigu nuotraukoje 
pageidaujate matyti save.
Z
Self-timer (2 sec.) 
(Užrakto paleidimo 
laikmatis (2 s))
Nuspaudus užrakto paleidimo mygtuką, iškart pasikels 
veidrodis. Užraktas pasileis po 2 sekundžių. Naudokite 
šį režimą, jeigu nuspaudus užrakto paleidimo mygtuką 
pageidaujate išvengti fotoaparato sujudėjimo.
MENU
2
s
2
s
MUP
OK
OK
Drive Mode
Self-timer (12 sec.)
Cancel
K-5 II_LIT.book  Page 145  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM