Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
147
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
Užraktas gali būti paleistas per atstumą naudojant papildomą distancinį 
pultelį.
1
Fotoaparatą pritvirtinkite prie trikojo.
2
Fotografavimo režimu paspauskite keturkryptį selektorių (2).
Ekrane atsiras [Drive Mode] (Fotografavimo būdo režimas) meniu 
langas.
3
Paspausdami keturkryptį selektorių (45) išrinkite h.
4
Paspauskite keturkryptį selektorių 
(3) ir naudodamiesi keturkrypčiu 
selektoriumi (45) išrinkite h, i, 
ar i.
W
 atsiras LCD ekranėlyje. Blykčiojanti 
užrakto paleidimo laikmačio lemputė 
informuoja, kad fotoaparatas yra 
nuotolinio valdymo laukimo būsenoje.
5
Paspauskite 4 mygtuką.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
Fotografavimas su Distanciniu pultu (Papildomai)
h
 Remote Control 
(Nuotolinis valdymas)
Užraktas pasileis iškart, nuspaudus nuotolinio 
valdymo pultelio užrakto paleidimo mygtuką.
i
 Remote Control (3s delay) 
(Nuotolinis valdymas, 
3 sec atidėjimas)
Užraktas pasileis po 3 sekundžių, nuspaudus 
nuotolinio valdymo pultelio užrakto paleidimo 
mygtuką.
i
Remote Continuous 
Shooting (Nuotolinis 
nepertraukiamas 
fotografavimas)
Nepertraukiamas fotografavimas prasidės, 
kai yra nuspaustas nuotolinio valdymo pultelio 
užrakto paleidimo mygtukas. Dar kartą 
paspausdami nuotolinio valdymo pultelio 
užrakto paleidimo mygtuką, išeikite iš 
nepertraukiamo fotografavimo režimo.
Drive Mode
Remote Control
Cancel
MENU
MUP
OK
OK
K-5 II_LIT.book  Page 147  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM