Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
148
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
6
Iki pusės nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
Autofokuso sistema apdoroja.
7
Nuotolinio valdymo pultelį 
nukreipkite į fotoaparato priekyje 
arba gale esantį infraraudonųjų 
spindulių jutiklį ir paspauskite 
nuotolinio valdymo pultelio 
užrakto paleidimo mygtuką.
Nuotolinio valdymo pultelio veikimo 
nuotolis yra apytikriai 4 metrai nuo 
fotoaparato priekio ir 2 m galo.
Nufotografavus pageidaujamą vaizdą, 
užrakto paleidimo laikmačio lemputė 
švies 2 sekundes, o paskui vėl ims 
blykčioti.
Apytikriai 
4 m
Apytikriai 
2 m
K-5 II_LIT.book  Page 148  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM