Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
149
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
• Pagal nutylėjimą, jūs negalite nustatyti fokusą su nuotolinio valdymo pulteliu. 
Sufokusuokite objektą prieš fotografuodami. Kai [18. AF in Remote Control] 
(AF nuotolinio valdymo režimu) nustatyta į [On] (Įjungta) [A Custom Setting 3] 
(Vartotojo nuostata) meniu, galite naudoti pultelį reguliuoti fokusą. 
(AF negalimas su distanciniu pulteliu kai įjungtas Live View.)
• [Drive Mode] (Fotografavimo būdo režimas) meniu lange, išrinkus kitą, 
nei h, i ar i nuostatą, atšaukite distancinio valdymo fotografavimą. 
Nuostata yra atšaukiama, išjungus fotoaparato maitinimą, jeigu [Drive Mode] 
(Fotografavimo būdo režimas) yra išrinkta P (Off) [Memory] (Atmintis) 
[A Rec. Mode 5] (Įrašymo režimas) meniu. (322 psl.)
• Sujudėjimo sumažinimo funkcija automatiškai išsijungs, kai yra išrinkta h, 
i
ar i.
• Ekspozicija gali būti nustatyta neteisingai, jeigu šviesa pateks per vaizdo 
ieškiklį. Pasinaudokite AE fiksavimo funkcija (123 psl.) arba pridėkite vaizdo 
ieškiklio dangtelį ME. Šviesos patekimas per vaizdo ieškiklį neturės įtakos, 
kai yra išrinktas ekspozicijos režimas a (Manual Exposure (Rankinė 
ekspozicija)).
• Esant prastam apšvietimui, nebus galima pasinaudoti nuotolinio valdymo 
režimu.
• Kai naudojate distancinį pultą atsparų vandeniui O-RC1, AF galimas 
S
mygtuku. { mygtukas negalimas.
• Nuotolinio valdymo pulteliis F nuotolinio valdymo signalą į fotoaparatą 
gali pasiųsti apytikriai 30.000 kartų. Susisiekite su PENTAX serviso 
centru dėl baterijos pakeitimo (tai jums kainuos).
Okuliaro F
R
nuėmimas
Vaizdo ieškiklio ME dangtelio 
pritvirtinimas
K-5 II_LIT.book  Page 149  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM