Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
150
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
Jeigu fotoaparato sujudėjimo negalite išvengti, net jeigu yra naudojamas 
nuotolinio valdymo pultelis (įsigyjamas atskirai) su trikoju, pasinaudokite 
veidrodžio pakėlimo funkcija.
Naudojantis veidrodžio pakėlimo funkcija, paspauskite užrakto mygtuką, 
norėdami pakelti veidrodėlį, paspauskite dar kartą, norėdami uždaryti 
užraktą.
1
Fotoaparatą pritvirtinkite prie trikojo.
2
Fotografavimo režimu paspauskite keturkryptį selektorių (2).
Ekrane atsiras [Drive Mode] (Fotografavimo būdo režimas) meniu 
langas.
3
Paspausdami keturkryptį selektorių (45) išrinkite d.
4
Paspauskite keturkryptį selektorių 
(3) ir paspausdami keturkryptį 
selektorių (45) pasirinkite d 
ar e.
d
 atsiranda būsenos ekrane ir LCD 
ekrane.
5
Paspauskite 4 mygtuką.
Fotoaparatas yra parengtas fotografuoti vaizdus.
Fotografavimas naudojantis veidrodžio pakėlimo 
funkcija
d
Mirror Up (Veidrodžio 
pakėlimas)
Veidrodžio pakėlimo fotografavimo funkcija 
su užrakto paleidimo mygtuku.
e
Mirror Up (Veidrodžio 
pakėlimas) + Remote 
Control (Nuotolinis 
valdymas)
Užraktas pasileis iškart, nuspaudus nuotolinio 
valdymo pultelio užrakto paleidimo mygtuką 
Drive Mode
Mirror Lock-up Shooting
Cancel
MENU
MUP
MUP
OK
OK
K-5 II_LIT.book  Page 150  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM