Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
151
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
6
Iki pusės nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
Autofokuso sistema apdoroja.
7
Iki galo nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
Veidrodis pasikels ir vaizdas bus nufotografuotas iš karto. AE fiksavimas 
yra galimas su tuojau pat nustatyta ekspozicijos reikšme prieš tai, 
kai veidrodis bus pakeltas.
8
Vėl pilnai nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
Užraktas užsidarys ir vaizdas bus nufotografuotas.
• [Drive Mode] (Fotografavimo būdo režimas) meniu lange, išrinkus kitą, 
nei d ar e nuostatą, atšaukite Veidrodžio pakėlimo fotografavimą. 
Nuostata yra atšaukiama, išjungus fotoaparato maitinimą, jeigu [Drive Mode] 
(Fotografavimo būdo režimas) yra išrinkta P (Off) [Memory] (Atmintis) 
[A Rec. Mode 5] (Įrašymo režimas) meniu. (322 psl.)
• Veidrodis automatiškai grįžta į savo pradinę padėtį, jei 1 minutei praėjus 
veidrodis pasikelia kai užrakto mygtukas nuspaudžiamas pirmą kartą 
(išskyrus naudojant Multi-ekspoziciją).
• Sujudėjimo sumažinimo funkcija automatiškai yra išjungta, kai d 
ar e nustatyta.
• Pyptelėjimas, siganalizuojantis kai veidrodis pakeliamas, gali būti išjungtas. 
K-5 II_LIT.book  Page 151  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM