Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
155
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
3
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite 
[Number of Shots] (Kadrų skaičius).
Nustatomas kadrų skaičius, kurį pageidaujate nufotografuoti.
Paspauskite keturkryptį selektorių (5) ir naudodamiesi keturkrypčiu 
selektoriumi (23), išrinkite kadrų skaičių, kurį pageidaujate įrašyti.
Jūs galite pasirinkti tarp 1 ir 999 kadrų.
Paspausdami 4 mygtuką užbaigti nustatymus. 
4
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite 
[Start Interval] (Startavimo intervalai).
Nustatykite laiką, kai yra nufotografuojamas pirmas vaizdas.
Paspausdami keturkryptį selektorių (5) ir naudodamiesi keturkrypčiu 
selektoriumi (23), išrinkite [Now] (Dabar) ar [Set Time] (Nustatyti laiką).
5
Paspausdami keturkryptį selektorių (23) išrinkite [Start 
Shooting] (Pradėti fotografuoti) ir paspauskite 4 mygtuką.
Fotoaparatas yra parengtas vaizdus fotografuoti nustatytu intervalu.
6
Iki pusės nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
Fokusavimas intervaliniame fotografavime fiksuojamas šioje pozicijoje.
Now (Dabar)
Fotografavimas startuoja iš karto Galite nufotografuoti 
dvi ar daugiau nuotraukų.
Set Time 
(Nustatyti laiką)
Fotografavimas prasidės nustatytu laiku. Naudodamiesi 
keturkrypčiu selektoriumi (3) išrinkite [Start Time] 
(Pradinis laikas), naudodamiesi keturkrypčiu selektoriumi 
(45) išrinkite laiką ir paspausdami keturkryptį 
selektorių (23) nustatykite pradžios laiką.
K-5 II_LIT.book  Page 155  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM