Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
159
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
Fotografavimas reguliuojant nustatymus 
(Auto Breketingas)
Auto Breketingas yra funkcija, skirta automatiškai pakeisti fotoaparato 
nustatymus. Yra du Auto Breketingo nustatymai: Ekspozicijos Breketingas 
ir Išplėstinis Breketingas.
Jūs galite nustatyti Auto Breketingo eiliškumą [8. Auto Bracketing Order] 
(Automatinio gretinimo tvarka) [A Custom Setting 2] (Vartotojo nuostata) 
meniu.
Jūs galite fotografuoti skirtingomis ekspozicijomis vienu užrakto paleidimo 
mygtuko paspaudimu. Jūs galite pasirinkti fotografuoti 2 vaizdus 
(Standard/+), 2 vaizdus (Standard/-), 3 vaizdus ar 5 vaizdus. 
Kai fotografuojate 3 nuotraukas, pirmasis kadras yra padarytas be 
ekspozicijos kompensavimo, antrasis kadras yra padarytas su mažesne 
ekspozicija (negatyvinis kompensavimas) ir trečias kadras yra padarytas 
su pernelyg didele ekspozicija (pozityvus kompensavimas).
1
0 - +
Standartinis ´ Nepakankama ekspozicija ´ Pernelyg didelė 
ekspozicija (Standartinis nustatymas)
2
 - 0 +
Nepakankama ekspozicija ´ Standartinis ´ Pernelyg didelė 
ekspozicija
3
+ 0 -
Pernelyg didelė ekspozicija ´ Standartinis ´ Nepakankama 
ekspozicija
4
0 + -
Standartinis ´ Pernelyg didelė ekspozicija ´ Nepakankama 
ekspozicija
Fotografavimas kai ekspozicija automatiškai 
pakeista (Ekspozicijos breketingas) 
K-5 II_LIT.book  Page 159  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM