Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
160
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
1
Fotografavimo režimu paspauskite keturkryptį selektorių (2).
Ekrane atsiras [Drive Mode] (Fotografavimo būdo režimas) meniu 
langas.
2
Paspausdami keturkryptį selektorių (45) išsirinkite l.
3
Paspauskite keturkryptį selektorių 
(3) ir naudokite keturkryptį 
selektorių (45) norėdami 
pasirinkti l, b, ar c.
Standartinė ekspozicija
Nepakankama 
ekspozicija
Pernelyg didelė 
ekspozicija
• Ekspozicijos breketingas negalimas sekančiose situacijose.
- kai ekspozicijos režimas nustatytas p (Bulb Exposure (Bulb ekspozicija))
- kai išrinktas HDR fotografavimas
• Ekspozicijos breketingas ir Multi-ekspozicija negali būti naudojami vienu 
metu. Nustatomas paskutinis nuadotas režimas.
Drive Mode
Exposure Bracketing
Cancel
3image(s)
MENU
1
1
2
2
3
3
4
4
+5
-5
±0.5EV
MUP
OK
OK
K-5 II_LIT.book  Page 160  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM