Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
161
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
4
Pasukite priekinį ratuką (R), norėdami nustatyti kadrų 
skaičių.
Pasirinkite [2 images (+)] (2 paveikslėliai), [2 images (-)] (2 paveikslėliai), 
[3 image(s)] ar [5 image(s)].
5
Pasukite galinį ratuką (S) breketingo reikšmei nustatyti.
Jūs galite išrinkti sekančias reikšmes, priklausomai nuo nustatyto 
žingsnio intervalo [1. EV Steps] (EV Žingsniai) (121 psl.) 
[A Custom Setting 1] (Vartotojo nuostata) meniu.
Galimos operacijos
l
Exposure Bracketing 
(Ekspozicijos 
breketingas)
Fotografavimas su užrakto paleidimo 
mygtuku.
b
Exposure Bracketing 
(Ekspozicijos 
breketingas) + Self-timer 
(Užrakto paleidimo 
laikmatis)
Fotografavimas su laikmačiu. Laikmatis 
įsijungia priklausomai nuo laikmačio 
(145 psl.) nustatymų.
c
Exposure Bracketing 
(Ekspozicijos 
breketingas) + Remote 
Control (Nuotolinis 
valdymas)
Fotografavimas su valdymo pulteliu. 
Distancinis valdymas veikia priklausomai 
nuo distancinio valdymo (147 psl.) 
nustatymų. Kai nustatyta į i (Remote 
Continuous Shooting (Nuotolinis 
nepertraukiamas fotografavimas)), 
užraktas atsidaro iš karto.
Žingsnio 
intervalas
Bracketing Amount (Gretinimo kiekis)
1/3 EV
±0.3, ±0.7, ±1.0, ±1.3, ±1.7, ±2.0
1/2 EV
±0.5, ±1.0, ±1.5, ±2.0
m
 mygtukas + 
Galinis e-ratukas 
(S)
Reguliuoja EV kompensaciją kai fotografuojama 
tik nepilnai eksponuoti ar pereksponuoti vaizdai 
su Ekspozicijos breketingas. Vaizdai fotografuojami 
su EV kompensacija 0 (tarpinė vertė). (Iki ±8 EV)
|
 mygtukas
Atstato kompensacijos vertę ±0.
K-5 II_LIT.book  Page 161  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM