Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
163
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
Jūs galite į aparato atmintį įrašyti trys vaizdus su skirtingais baltos spalvos 
balanso, spalvų sodrumo, atspalvio, raiškumo ir kontrasto lygiais.
Skirtingai nei Exposure Bracketing, trys nuotraukos išsaugomos kiekvieną 
kartą kai nuspaudžiamas užrakto mygtukas.
1
[A Rec. Mode 2] (Įrašymo režimas) meniu lange išrinkite 
[Extended Bracketing] (Išplėstas breketingas) ir paspauskite 
keturkryptį selektorių (5).
Ekrane atsiras [Extended Bracketing] (Išplėstas breketingas) meniu 
langas.
2
Paspauskite keturkryptį selektorių (5).
3
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23) išrinkite punktą, o po to 
paspauskite 4 mygtuką.
4
Paspausdami keturkryptį selektorių (23), išrinkite 
[Bracketing Amount] (Gretinimo kiekis) ir paspauskite 
keturkryptį selektorių (5).
Fotografavimas nustatant kitus nustatymus 
(Išplėstas breketingas)
• Kai Extended Bracketing nustatyta, formatas visada nustatomas [JPEG] 
ir negali būti pakeistas. Negalite naudoti Extended Bracketing kai nuotruakos 
formatas nustatytas į [RAW] ar [RAW+].
• Kai Extended Bracketing yra nustatyta, yra negalimos sekančios funkcijos.
• Intervalinis fotografavimas ar Multi-ekspozicija
• Cross Processing režmas,Skaitmeninis filtras ar HDR fotografavimas 
(Naudojama paskutinė pasirinkta funkcija)
Extended Bracketing
Cancel
OK
OK
MENU
White Balance
Saturation
Hue
High/Low Key Adj
Sharpness
Contrast
WB
OFF
OFF
Off 
S
K-5 II_LIT.book  Page 163  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM