Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
164
Fo
to
grafa
vimo
 fu
nkci
jos
4
5
Paspausdami keturkryptį selektorių 
(23) išrinkite breketingo vertę 
ir paspauskite 4 mygtuką.
Pasirinkite iš [±1] (gamyklinė nuostata), 
[±2], [±3] ar [±4].
[White Balance] (Baltos spalvos 
balansas), išrinkite iš [BA±1] (gamyklinė 
nuostata), [BA±2], [BA±3], [GM±1], 
[GM±2] ar [GM±3].
6
Dusyk paspauskite 3 mygtuką.
Fotoaparatas persijungs į fotografavimo režimą.
7
Iki pusės nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
Autofokuso sistema apdoroja.
8
Iki galo nuspauskite užrakto paleidimo mygtuką.
Trys kadrai yra išsaugomi.
• Ekspozicijos breketingas ir Išplėstinis breketingas gali būti naudojami tuo 
pačiu metu. Kiekvienakart užraktas paleidžiamas ekspozicijos breketingui, 
trys vaizdai su Išplėstiniu breketingu išsaugomi.
• Parametrai, kurie negali būti nustatyti vaizdų tonavimui užbaigti taip pat 
negali būti nustatyti Išplėstiniam breketingui. (Pavyzdžiui: Kai nustatyta 
[Monochrome] (Vienspalvis), Įsotinimas ir Atspalvis negali būti išrinkti 
Išplėstiniu breketingu) (232 psl.)
• Kai [Fine Sharpness] (Tikslus raiškumas) ar [Extra Sharpness] (Papildomas 
raiškumas) yra nustatyta Custom Image (Pasirenkama nuotrauka), 
išplėstinio breketingo aštrumas veikia kaip Fine Sharpness or Extra 
Sharpness.
• Kai [Contrast] (Kontrastas) nustatya į Custom Image, Extended Bracketing 
kontrastas nustatomas priklausomai nuo [Contrast] (Kontrastas) nustatymų.
Extended Bracketing
Saturation
Bracketing Amount
Cancel
OK
OK
MENU
±1
±2
±3
±4
K-5 II_LIT.book  Page 164  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM