Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
165
Fo
tog
raf
avi
m
fun
kcij
os
4
Fotografavimas naudojant 
Skaitmeninius filtrus
Galite naudoti filtrus.
Galima pasirinkti filtrus.
Filtro 
pavadinimas
Efektas
Parametras
Toy Camera 
(Žaislinis 
fotoaparatas)
Naudojamas vaizdų 
fotografavimui lyg 
atrodytu, kad juos 
fotografuojate žaisliniu 
aparatu.
Shading Level (Šešėlių lygis): Low 
(Žemas)/Medium (Vidutinis)/High 
(Aukštas)
Blur (Išplaukimas): Low (Žemas)/
Medium (Vidutinis)/High (Aukštas)
Tone Break (Tono Lūžis): Red 
(Raudona)/Green (Žalia)/Blue 
(Mėlyna)/Yellow (Geltona)
Retro (Retro)
Yra naudojamas vaizdų 
fotografavimui, kad 
nuotraukos atrodytų 
lyg senos fotografijos.
Tonavimas (B-A): 7 lygiai
Frame Composite (Rėmelio 
komponavimas): None (Be)/Thin 
(Plonas)/Medium (Vidutinis)/Thick 
(Storas)
High Contrast 
(Didelis 
kontrastas)
Naudojamas vaizdų 
fotografavimui su dideliu 
kontrastu.
+1 iki +5
K-5 II_LIT.book  Page 165  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM