Pentax K-5 II Operating Guide (lt)

Download
15
Ši naudojimo instrukcijų knygelė susideda iš tokių skyrių.
Šios knygelės turinys
Šiame skyriuje yra paaiškinamos fotoaparato charakteristikos, priedai ir įvairių 
dalių pavadinimai ir funkcijos.
Šiame skyriuje yra aprašyta, ką jums reikia daryti įsigijus fotoaparatą ir prieš 
pradedant fotografuoti. Perskaitykite šį skyrių ir vadovaukitės pateiktomis 
instrukcijomis.
Šiame skyriuje yra paaiškinamas vaizdų fotografavimas ir jų atkūrimas.
Šiame skyriuje yra paaiškinamos su fotografavimu susijusios funkcijos.
Šiame skyriuje yra paaiškinama kaip naudotis vidine blykste ir išorinėmis 
blykstėmis.
Šiame skyriuje yra paaiškinamos vaizdo konfigūravimo procedūros apdorojimui 
ir failo formato nustatymas.
Šiame skyriuje yra paaiškinamas vaizdų atkūrimas, trynimas ir jų apsaugojimas.
Šiame skyriuje yra paaiškinamos procedūros, kaip pakeisti vaizdo dydį, 
naudojantis vaizdo filtrais ir vaizdų, įrašytų RAW formatu, apdorojimas.
Šiame skyriuje yra paaiškinamos procedūros, kaip pakeisti fotoaparato nuostatas, 
kaip antai, ekrano nuostatas ir vaizdo failo pavadinimo pasirinkimas.
Šiame skyriuje yra aprašyta, kaip fotoaparatą prijungti prie kompiuterio ir įtrauktos 
įdiegimo instrukcijos, ir paprasta vaizdų peržiūra naudojantis komplektuojama 
programine įranga.
11 Priedas
Šiame skyriuje yra paaiškinama, ką daryti sutrikus fotoaparato veikimui, 
pateikiamos įvairios kitos galimybės.
1
5
4
3
2
6
10
9
8
7
11
K-5 II_LIT.book  Page 15  Tuesday, October 9, 2012  11:59 AM